top of page

Privacy Policy – VLK VZW

Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK) vzw verwerkt via het Faculteiten Konvent Gent (FK Gent) vzw privacygevoelige informatie of persoonsgegevens. VLK vzw hecht veel belang aan de privacy van haar partners en besteedt veel aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (DPDA) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). VLK vzw is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In onderstaande privacyverklaring zal uitgelegd worden waarom welke persoonsgegevens verzameld worden. We raden u aan dit aandachtig te lezen.

De Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 10/02/2019


Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze service, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die door u rechtstreeks zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt. Deze privacyverklaring is in de eerste plaats gericht op degenen die zich lid maakten van VLK vzw en hiervoor het lidgeld betaald hebben.

De gegevens die wij verwerken bij gebruik van onze faciliteiten:

 • Voornaam, ter identificatie van het lidmaatschap;

 • Familienaam, ter identificatie van het lidmaatschap;

 • Geslacht, ter identificatie van het lidmaatschap;

 • Ugent-nummer, ter identificatie van het lidmaatschap;

 • E-mailadres, om u te contacteren omtrent activiteiten waarvoor u bent ingeschreven;

 • Geboortedatum, ter identificatie van het lidmaatschap;

 • Thuisadres, ter identificatie van het lidmaatschap en voor het opsturen van ons maandelijks blad Groei!;

 • Kotadres, ter identificatie van het lidmaatschap;

 • Foto, die bij het printen van het lidkaart wordt gebruikt;

 • Datum van registratie, ter bevestiging van de registratie en ter raadpleging bij problemen;

 • Status, ter bevestiging van de betaling van het lidmaatschap;

 • ISIC-status, ter bevestiging van het ontvangen van de ISIC-studentenkaart;

 • Tapervaring, om na te gaan of u al dan niet geschikt bent voor de shift in kwestie;

 • Toestemming om via mail gecontacteerd te worden voor activiteiten georganiseerd door VLK vzw;

 • Toestemming om gecontacteerd te worden voor shiften waarvoor u zich heeft opgegeven;

 • Interesse om mede-auteur te zijn van de Groei!, het maandelijks blad van VLK vzw en toestemming om hiervoor via mail gecontacteerd te worden;

 • Toestemming om gecontacteerd te worden voor deelname aan sporttoernooien tegen andere kringen in naam van VLK vzw;

 • Beoefende sporten inclusief de graad van ervaring, indien er toestemming werd gegeven voor deelname aan sporttoernooien tegen andere kringen in naam van VLK vzw.

Uw gegevens worden 7 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap automatisch verwijderd. Indien u vragen heeft over het verwijderen van gegevens kan u ons contacteren via: info@boerekot.be

Onze specifieke doelen
De gegevens, door u aan ons verleend, zullen enkel voor praktische doeleinden gebruikt worden. Er zullen in geen geval gegevens doorgegeven worden aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering de derden hieronder vermeld.

Gegevens verstrekken aan derden
De persoonsgegevens vermeld in e-mails worden doorgegeven aan het bestuur van VLK vzw.


Als erkende studentenvereniging van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent hebben wij naar de universiteit toe ook bepaalde verantwoording af te leggen. Indien nodig, is het mogelijk dat wij persoonlijke gegevens zoals naam en adres moeten doorgeven aan de Universiteit Gent of aan haar verbonden organisaties (bv. FK Gent).

 

Indien u gebruik maakt van bepaalde faciliteiten die wij verschaffen, zullen wij soms genoodzaakt zijn uw gegevens te verstrekken aan derden. Hierover zal de persoon in kwestie altijd ingelicht worden, waarna deze de keuze heeft om zijn/haar gegevens in te dienen. Bij indienen van persoonlijke gegevens in deze context, zal dit opgenomen worden als toestemming voor het verstrekken van deze gegevens aan derden (bv. uw cv). Er kan achteraf altijd aangevraagd worden om deze gegevens te vernietigen door te mailen naar info@boerekot.be.

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen.

Veranderingen aan de privacy policy
We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inspectie en wijziging van uw gegevens
Voor vragen of verzoeken over uw privacy en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail via info@boerekot.be.

bottom of page