top of page

Het praesidium

Het VLK-praesidium, het kloppend hart dat deze fantastische studentenvereniging mogelijk maakt. Je herkent het van ver, dat geel-groen dik lint, waarmee mening praesidiumlid vol trots, kin omhoog en borstkas vooruit mee rondloopt, al denkend aan al zijn voorgangers die reeds 101! jaar de kring in leven hielden. De functies die op het lint te lezen zijn liggen toch voor de hand? Je hebt de praeses, vice-praeses, penningmeester, ... huh ... uit welke functies bestond het praesidium nu die bijna 100 jaar geleden? Tijden veranderen nu eenmaal en wat vroeger broodnodig was in het bestuur is misschien overbodig geworden. In dit klein essay gaan we vandaag (voor zover mogelijk) de evolutie van het praesidium bestuderen en op papier zetten! We beginnen bij de functies die doorheen de jaren heen geen grote of toch minimale veranderingen kregen. Buckle up!

 

Het begon allemaal bij Jozef Adriaenssens, de oprichter van de kring en alsook de enige keizer Praeses van de VLK. Helaas is niet veel bekend over de samenstelling van het praesidium van de eerste +- 40 jaar. Er kan verondersteld worden dat de gewone functies zoals praeses, vice, penningmeester (schatbewaarder), sport, cantor, ... er wel waren, maar waarschijnlijk is deze informatie helaas verloren gegaan aan de eenzijdige richting van het space-time continuum.


In 1945 werd voor het eerst het idee opgevat dat een kring een boekje voor en van leden kon gebruiken. Dit kringblad kwam er dan ook na veel bloed, zweet en tranen en kreeg de naam ‘Groei’. Het bestaat nog steeds, weliswaar met de nodige gedaanteveranderingen over de jaren heen. We kunnen veronderstellen dat dit een vaste functie is binnen de VLK, die nog steeds maandelijks kommaneukt en dan alles samenbundelt om jullie, groeilezers, veel leesplezier te geven.

1962 is het eerste jaar waarvan we met zekerheid een deel van het praesidium kunnen benoemen. Met zekerheid kunnen we zeggen dat praeses, vice, secretaris, schatbewaarder(penningmeester), redactiesecretaris (groei), afgevaardigde sociale zaken (PR) en sportmonitor(sport) deel uitmaakten van het praesidium. We maken hiervan dan ook de leidraad om te volgen wat er de komende jaren veranderde (voor zover mogelijk).

 

1976 is het jaar waarin cultuur zijn eerste vernoeming krijgt binnen de VLK. Het cultuurteam is nog steeds een grote staple van de vereniging, die evenementen organiseert zoals de streekbierenavond, kerstmarkt en speeddate. Ook in dit jaar is er sprake van een cantusteam, in de vorm van een cantor en een zedenmeester. Zoals sommigen onder jullie misschien weten wordt de functie cantor vaak uitgeoefend door de senior zelf, en wordt de functie van zedenmeester vaak opgenomen door fervente cantussers onder het praesidium zelf, waardoor het heel moeilijk is de reële evolutie van deze functies te schetsen.

IMG_6241.jpg

In het jaar 1977 zag de VLK de introductie van de functie KVIV, een voorloper op het Verbond der Bio-ingenieurs (jongVBIG). Vanaf 1987 zijn de records van het praesidium redelijk volledig. In dat jaar krijgen we de eerste vermeldingen voor de fouriers, IAAS, FK afgevaardigde, studiebegeleiding, feest, stripbib en faculteitsraad. Wanneer al deze functies er bijgekomen zijn is een raadsel, maar wel kunnen we opmerken dat vele van deze functies het niet gehaald hebben in de long run omwille van redenen zoals overname door een andere functie (stripbib door paviljoenverantwoordelijke), afsplitsing (IAAS), of verdwijning door overbodigheid (FK afgevaardigde).

 

In 1988 kent cursusdienst de eerste vernoeming, en zeggen we voor even vaarwel aan feest- en cantusteam. De redenen hiervoor werden reeds tijdens ons lustrumjaar beschreven door het toenmalig lustrumteam. Dit valt te lezen op www.boerekot.be/geschiedenis . In 1989 nam de vice-praeses ook de taak van feestpraeses op zich, terwijl ook in dit jaar de functie secretaris zijn laatste adem uitblies, met de overname van de functie door de penningmeester.

 

Het jaar ’93 zag de eerste vermelding van de functie PR-intern. Het jaar daarop zien we de eerste vermelding van de functie PR-extern. Vermoedelijk werd ergens rond deze periode de functie PR opgedeeld in de 2 componenten, maar een exact jaartal is hier niet op te plakken. Ook het systeem van vaste medewerkers, dat in 2013 werd opgegeven voor een groot praesidium, werd rond deze periode opgericht met als doel functies bij hun taak te helpen. Met het opkomen van het internet, ontstond tijdens de milleniumwissel ook de functie web, die later omgetoverd zou worden tot het vandaag alombekende ICT.

 

2002 was het laatste jaar waarin de functie stripbib vermelding krijgt. Mede hierdoor zijn onze stript niet meer zo populair, al zegt men dat vroeger dagelijks men geniete van de vele strips die nu nog steeds te lezen zijn in onze stripbib. Verderop dat decenium, in 2008,  sneuvelde ook de functie faculteitsraad, waarbij de praeses en de vice de functie op zich hebben genomen. Ook de IAAS kende in 2010 zijn laatste levensjaar binnen de VLK, waarna het op zijn eigen uitgroeide tot een volwaardig bestuur. Met zijn korte bestaan ontstond in 2012 de functie recruitment, die instond voor het organiseren van onze steeds meer groeiende bedrijvendag.

 

En dit brengt ons tot 2017. In dit jaar werden de functies PR-extern en Recruitment gefusioneerd tot het PBR (Public and Business Relations), een fusie die nodig was om de optimale werking naar de professionele wereld en de bedrijven te verzekeren.

bottom of page