top of page

Welkom op de groeipagina 

De Groei is het studententijdschift van de VLK dat alombekend is bij zowel de studenten als de afgestudeerden en de proffen vanop onze faculteit. Het is in 1945 dat enkele ambitieuze studenten dit “Propagandablad met steun van den Vlaamschen Landbouwhoogeschoolkring” oprichtten. Ter vergelijking: het is ook in 1945 dat de atoombom uitgevonden werd, al is dit natuurlijk van minder belang voor de wereldbeschaving.

 

Voor de prijs van 3 Frank kon elk lid zich verdiepen in de wonderlijke artikels over de preiparasieten, de voeding der herkauwers en de berichten en geruchten van het studentenleven raadplegen. Naast de studenten werkten dus ook enkele proffen mee, die hun bevindingen hierin beknopt publiceerden. Doorheen de jaren veranderde de Groei van stijl en taal, maar de inhoud bleef steeds even krachtig als voorheen. De lay-out onderging enkele grote metamorfoses en de bescheiden kostprijs schommelde van jaar tot jaar. Nu, 78 jaargangen later, zorgen nog steeds vele ijverige schrijvers van het Boerekot voor de realisatie ons maandblad. Proffen worden af en toe betrokken of geïnterviewd, maar ze spelen nu geen actieve rol meer in de redactie van de Groei. De studenten en hun activiteiten staan nu in de spotlights, waarbij er gemikt wordt op een breed publiek.

 

Dit jaar zitten we aan jaargang nummer 78 en zoals u leest hebben we al een hele rit achter de rug. We hopen dat we samen met u daar nog een paar jaar bij mogen doen. Wilt u zelf uw steentje bijdragen of heeft u nog enkele leuke ideeën? Contacteer ons gerust!

 

Groe(i)tjes,

Het VLK Groeiteam ´23-´24

Emily De Weerdt en Catho Pieters

groei@boerekot.be

bottom of page