top of page

Erelied van de Koepuur

Kom drink dan broeder, drink,

Kom drink in de Koepuur

Want nooit keren w’ons om

Of tis het sluitingsuur.

Kom drink dan broeder, drink,

Kom drink in de Koepuur

Want nooit keren w’ons om

Of tis het sluitingsuur.

En daarom drink maar, drink maar, drink maar,

zolang de ridder er nog staat!

En daarom drink maar, drink maar, drink maar,

Want voor een pint ist nooit te laat!

En daarom drink maar, drink, maar, drink maar,

Drink op de toogfilosofie!

En daarom drink maar, drink maar, drink maar,

(Drink opt café van Sarah en Jonezzzii)

bottom of page