Welkom bij de dienst tuyaux indienen.

Ingezonden tuyaux van het afgelopen jaar kan je hier raadplegen.

Indien u al uw tuyaux in een bestand staan hebt, kunt u dit door sturen naar cursus@boerekot.be.


Losse vragen kan je hier indienen: